برای دانلود رایگان و سریع

۳ هدیه آموزشی

۱- جدول برنامه ریزی برای یک هفته

۲- جدول اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف هفتگی

۳- جدول اهداف سالانه

و همچنین

فصل هفتم کتاب

“با ساعت مچیت معجزه کن!

هفت معجزه‌ی افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی”

کافیست به وب سایت گروه آموزشی دو مشاور مراجعه نمایید